Přeskočit na obsah

Národní cena za společenskou odpovědnost 2019

Rada kvality České republiky každoročně vyhlašuje Národní ceny za kvalitu a společenskou odpovědnost. V letošním roce byly prestižní ocenění nejlepším firmám předány 26. listopadu 2019 ve Španělském sále Pražského hradu. Významného ocenění se dostalo společnosti Technické služby Opava s.r.o., která získala Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost, ocenění “Společensky odpovědná organizace II. stupně” a mezinárodní certifikát “Committed to Sustainability” se dvěma hvězdami a byla zařazena do mezinárodní databáze EFQM.

Ocenění převzali ve Španělském sále Pražského hradu, ředitel společnosti Ing. Jan Hazucha a provozně-technický náměstek Ing. Martin Girášek.

Národní ceny Rady kvality České republiky přispívají ke zvýšení důvěryhodnosti firem a institucí a posilování jejich konkurenceschopnosti. Je pro organizace významnou příležitostí k nezávislému a objektivnímu hodnocení jejich činností, efektivity, výstupů a vnitřních procesů, které jim umožňují dosahovat vyšší kvality a přispívají k lepší konkurenceschopnosti. Součástí získaného ocenění je externí nezávislá Zpráva hodnotitelé, což představuje podrobnou zpětnou vazbu v podobě silných stránek a případných oblastí pro zlepšení včetně bodového hodnocení.

Na slavnostním večeru byli vyhlášeni a oceněni i vítězové Národní ceny České republiky za společenskou odpovědnost. Hodnotí se úroveň zavedení konceptu a vyspělost společenské odpovědnosti. Tento model byl vytvořen Evropskou nadací pro management kvality (EFQM) a Organizací spojených národů UN Global Compact. Hodnocení je plně kompatibilní s nejnovějšími světovými standardy a vychází vstříc potřebám firem, které si uvědomují význam zavádění společenské odpovědnosti a to jako základu a součásti podnikání v 21. století v souladu se zásadami udržitelného rozvoje.