Přeskočit na obsah

Dětská hřiště a sportoviště

Dětská hřiště a sportoviště

Společnost buduje a udržuje ve městě Opava 87 dětských pískovišť a pečuje o 39 dětských hřišť a 2 hřiště workoutová.

Dětská hřiště a sportoviště

Společnost buduje a udržuje ve městě Opava 87 dětských pískovišť a pečuje o 39 dětských hřišť a 2 hřiště workoutová.  Na hřištích jsou prováděny zaměstnanci TSO pravidelné týdenní, měsíční a roční kontroly a dle potřeby jsou herní prvky opravovány, popřípadě jsou celé prvky měněny za nové, certifikované.  Dětská hřiště jsou provozovaná v souladu s platnými normami a doporučeními. Veškerá zařízení dětských hřišť jsou tedy bezpečná za předpokladu, že se používají pro určený způsob hry.

Pravidelně je prováděn úklid prostor dětských hřišť i pískovišť.

Dětská hřiště a sportoviště

Kancelář provozovny Správa a údržba