Přeskočit na obsah
3) Svoz odpadů a Sběrné dvory

Odpady a Čistota města

Odpady a Čistota města

Technické služby Opava s.r.o., zajišťují svoz odpadů občanům Statutárního města Opavy a městských částí a dále sváží odpad zájemcům z řad podnikatelských subjektů a dalším 17 samostatným obcím v regionu.

Odpady a Čistota města

Technické služby Opava s.r.o., zajišťují svoz odpadů občanům Statutárního města Opavy a městských částí. Jedná se o svoz odpadů komunálních, separovaných a biologicky rozložitelných. V areálu společnosti na ulici Těšínské, se nachází separační linka, na které je separovaný odpad dále tříděn a poté předáván k dalšímu zpracování.

V Opavě je více než 900 ks odpadkových košů. Koše v centru města (280 ks) jsou střediskem Čistoty města vysypávány minimálně 1 x denně, ostatní jsou vysypávány co druhý den. Dle potřeby a naplnění samozřejmě častěji, při kulturních akcích jsou realizovány výsypy navíc.

Černé skládky, které jsou buď nahlášeny občany, nebo které objeví osádky svozových vozů, jsou odklízeny v závislosti na kapacitě střediska čistoty města, která se úklidem města zabývá.

Svoz odpadů a Sběrné dvory

Kancelář provozovny Odpady

553 759 122

(dotazy ke svozu odpadů, výměně nádoby na odpad apod.)

Dotazy ke sběrným dvorům

Hlášení černých skládek, odpadkové koše