Přeskočit na obsah
3) Svoz odpadů a Sběrné dvory

Svoz odpadů a Sběrné dvory

Harmonogram svozů odpadů

Svoz odpadů a Sběrné dvory

Kancelář provozovny Odpady

553 759 122

(dotazy ke svozu odpadů, výměně nádoby na odpad apod.)

Dotazy ke sběrným dvorům

Hlášení černých skládek, odpadkové koše