Přeskočit na obsah

Plakátovací a reklamní plochy

Reklamní plachty bannery

Reklamní plachty bannery

Vyvěšujeme reklamní plachty dodané zákazníkem na 6 stanovených místech na zábradlí okolo frekventovaným komunikací.

Reklamní plachty – bannery: podmínky pronájmu ploch

Vybraná místa pro umístění reklamních plachet

Plakátovací a reklamní plochy

Kancelář provozovny Správa a údržba