Přeskočit na obsah

Správa městských hřbitovů

Správa městských hřbitovů

Provozovna „Správa hřbitovů“ zajišťuje správu a údržbu osmi veřejných pohřebišť, hřbitovů ve Statutárním městě Opavě.

Správa hřbitovů

Provozovna „Správa hřbitovů“ zajišťuje správu a údržbu osmi veřejných pohřebišť, hřbitovů ve Statutárním městě Opavě včetně evidence a správy hřbitovních míst, uzavírání nájemních smluv k hrobovým místům. Jako správci městských hřbitovů v Opavě a městských částech provádějí pravidelně údržbu zeleně a běžný úklid areálů hřbitovů.  Znamená to, že provádí sečení a odvoz trávy, hrabání a odvoz spadlého listí, úklid spadlých větví, ořez přerostlé zeleně a údržbu pomníku Pochodu smrti. Odváží odpadkové koše a maloobjemové kontejnery, rozmístěné na všech hřbitovech. Při spadu sněhu v zimním období provádí zaměstnanci na hlavních tazích hřbitovů plužení sněhu malotraktorem s radlicí, vedlejší chodníky jsou udržovány ručně.


Provozní hodiny Správy hřbitova

Termíny obřadů ve smuteční síni v Opavě

Plán městského hřbitova

Řád veřejného pohřebiště


Provozovna dále provádí služby:

  • sečení a odvoz travní hmoty
  • hrabání a odvoz uschlého listí
  • úklid spadlých větví
  • ořezy přerostlé zeleně
  • výsyp a odvoz odpadkových košů a maloobjemových kontejnerů
  • úklid pomníků a hrobového příslušenství
  • pronájem smuteční obřadní síně na městském hřbitově Otická, včetně zajištění hudebního doprovodu, či foto projekce při smutečním obřadu
  • v zimním období zajišťuje úklid chodníků od sněhu, případně jejich posyp inertním materiálem

Správa městských hřbitovů

Vedoucí provozovny Správa hřbitovů

Tomáš Hostinský

721 869 317

Sídlo správy hřbitovů

Otická 101, Opava

Telefon