Přeskočit na obsah

Údržba pozemních komunikací

Údržba pozemních komunikací

Technické služby Opava s.r.o., provádějí ve Statutárním městě Opava správu a údržbu místních komunikací.

Údržba pozemních komunikací

Technické služby Opava s.r.o., provádějí ve Statutárním městě Opava správu a údržbu místních komunikací, tedy chodníků a vozovek, které jsou majetkem města Opavy.

Ve městě jsou však také vozovky, tzv. průjezdní úseky pozemních komunikací, jež jsou zařazeny v síti pozemních komunikací jako silnice I. třídy a jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic České republiky, nebo silnice II. a III. třídy ve vlastnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Správu, včetně úklidu na všech takových vozovkách nevykonávají Technické služby Opava s.r.o., nýbrž jejich vlastníkem nasmlouvaná organizace. Rozdělení silnic dle správců.

Kromě běžného úklidu, provádí Technické služby Opava s.r.o. ve Statutárním městě Opava v průběhu celého roku, také tzv. blokové čištění místních komunikací a parkovišť. To je prováděno dle harmonogramu po jednotlivých ulicích, kdy jsou majitelé parkujících vozidel dle platné legislativy dopředu upozorňováni na to, který den a ve kterou hodinu bude právě ta jejich ulice uklizena. Žádáme proto majitele motorových vozidel aby respektovali dopravní značení a v uvedených hodinách a dnech auta přeparkovali a umožnili tak Technickým službám provedení úklidu pomocí speciální strojové techniky a vybavení.

Úklid komunikací

Kancelář provozovny komunikace