Přeskočit na obsah
Opava 
29. 06. 2022

Čištění uličních vpustí, VÝVOZ žump a septiků

ČIŠTĚNÍ uličních vpustí, vývoz žump a septiků

Čištění uličních vpustí, vývoz žump a septiků

Provozovna nabízí čištění uličních vpustí včetně jejich přípojek, čištění přípojek kanalizačních nebo ze střešních svodů apod. a to tlakovým vozem.

Rovněž realizuje vývoz žump a septiků s následnou likvidací odpadních kalů.

Čištění uličních vpustí, vývoz žump a septiků

Kancelář provozovna Komunikace