Přeskočit na obsah

Veřejné osvětlení

Nabízené služby v rámci výstavby, údržby osvětlení a jiných el. soustav

Nabízené služby v rámci výstavby, údržby osvětlení a jiných el. soustav

Provozovna dále nabízí tyto služby:

 • zaměření průběhu tras kabelů NN uložených v zemi, včetně hloubky uložení
 • určení místa poruchy u kabelů NN uložených v zemi
 • odstraňování zjištěných závad a poruch veřejného osvětlení
 • opravy kabelů NN kabelovými spojkami (kabely AYKY nebo CYKY)
 • opravy venkovního vedení VO
 • zprovoznění nesvítících svítidel veřejného osvětlení
 • údržba a opravy stávajících svítidel pro veřejné a venkovní osvětlení (venkovní prostory firem), výbojkových, zářivkových, halogenových svítidel
 • údržba rozvaděčů a práce spojené s provozem těchto rozvaděčů
 • výměna starých venkovních svítidel již nevyhovujících bezpečnému a spolehlivému provozu, za svítidla energeticky úsporná s výhodným ekonomickým provozem. Svítidla Vám doporučíme na základě Vašich požadavků.
 • výměna stožárových patic, údržba, výměna stožárových výzbrojí, stožárů
 • přeložky stožárů příp. kabelových smyček v místech, kde to vyžaduje provoz
 • vyhodnocení stavu venkovního a veřejného osvětlení
 • provádění revizí el. zařízení do 1000 V v obj. tř. A
 • provádíme montáž slavnostního osvětlení
 • provádíme montáž vánočního osvětlení
 • zajišťování přívodu el. energie do reklamních tabulí, hodin apod.
 • opravy a údržba slavnostního osvětlení historických objektů
 • realizace výškových prací pomocí vysokozdvižné plošiny (např. opravy střech, prořezávky stromů apod.)
 • zajistíme projektanta veřejného osvětlení nebo návrháře vánočního osvětlení
 • správu a údržbu veřejných osvětlení, světelně řízených křižovatek a slavnostních nasvětlení budov

Výstavba a údržba veřejných osvětlení

Vedoucí provozovny

Jaromír Baroň

702 203 520

Kancelář provzovny

Hlášení poruch