Přeskočit na obsah
Opava 
29. 06. 2022

Zahradnictví

Nabízíme práce na údržbě zeleně a zakládání zeleně nové

Nabízíme práce na údržbě zeleně a zakládání zeleně nové

Provozovna „Zahradnictví“ realizuje správu a údržbu městské zeleně, včetně přírodních vodních toků Městský vodní náhon a Otický příkop.

Kromě údržbových prací také zajišťuje realizaci nových výsadeb, trávníků a dalších doplňkových služeb, což nabízí také zákazníkům z řad fyzických i právnických osob.

Součástí provozovny je Zahradní prodej, sídlící v areálu provozovny na ulici Žižkové.


Provozovna „Zahradnictví“ dále nabízí:

 • sečení travnatých ploch, ošetření trávníků vč. hrabání
 • řez a tvarování dřevin, odstranění větví a nevhodných dřevin
 • kácení stromů vč. kácení ve ztížených podmínkách
 • hrabání listí
 • frézování pařezů
 • štěpkování dřevní hmoty
 • výsadba dřevin včetně jejich následné údržby
 • ošetření dřevin, odplevelení s nakypřením
 • mulčování, hnojení
 • rozrušení půdy, její obdělávání, odstranění kamenů
 • odstranění ruderálního (dosud neudržovaného) porostu a stařiny
 • plošné úpravy terénu (příprava půdy) a doplnění zeminy
 • zakládání trávníků, odplevelení před založením a po založení
 • zálivku výsadeb a trávníků odborná údržba zelených ploch
 • sběr a odvoz listí
 • stříhání živých plotů
 • drcení větví do průměru 15 cm
 • zmlazování, průklest keřů
 • ořez a kácení stromů
 • terénní úpravy
 • zakládání sadových úprav
 • výsadba mobilních nádob, truhlíků
 • úprava interiérů hrnkovými a řezanými květinami
 • pronájem palem, agáve
 • údržba zelených ploch, parků a sadů
 • výsadba stromů, keřů, jejich zmlazování a kácení

Údržba zeleně a zakládaní zeleně nové

Vedoucí provozovny Zahradnictví

Vladimír Benda

606 734 764

Sídlo provozovny

Žižkova 5 v Opavě

Kancelář Zahradnictví